Särskola för barn

Bara de barn som har
intellektuell funktionsnedsättning
får gå i särskolan.

Det är föräldrarna som ansöker
till särskolan åt sina barn.

I grundsärskolan läser barn grundsärskola eller träningsskolan (s kursplan)

I särskolan finns grundsärskola
och träningsskola.

I grundsärskolan går barn
som klarar att läsa ämnen,
som exempel engelska eller svenska.

I träningsskolan går barn
som inte klarar grundsärskolans ämnen.

Grundsärskolan för barn
finns på Ljungfälleskolan.

Du kan läsa mer om skola på
Ljungfälleskolans webbplats.

Webbplatsen är inte skriven
på lättläst svenska.


Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022