Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig
som gått grundsärskolan eller träningsskolan.

Du som har gått i grundskola
men har läst efter grundsärskolans läroplan
får också gå i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan finns på Kungsmadskolan.

Om du har gått i särskola i
en annan kommun än Växjö,
måste du göra en ansökan
om att gå särskola i Växjö kommun.

Du kan läsa mer om gymnasiesärskolan på Kungsmadskolan webbplats

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Politik och demokrati