Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig
som gått grundsärskolan eller träningsskolan.

Du som har gått i grundskola
men har läst efter grundsärskolans läroplan
får också gå i gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan finns på Kungsmadskolan.

Om du har gått i särskola
i en annan kommun än Växjö,
måste du göra en ansökan
om att gå särskola i Växjö kommun.

Du kan läsa mer om gymnasiesärskolan på
Kungsmadskolan webbplats

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Politik och demokrati