Grundläggande nivå

Här kan du läsa om de kurser
som du kan välja
på grundläggande nivå för Lärvux.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Läsa högt och samtala i grupp.
 • Träna bokstäver och ordförståelse.
 • Skriva ord och enkla texter.
 • Använda dator för att skriva och hämta information.
 • Läsa och diskutera enkla texter.
 • Besöka biblioteket.

Matematik

 • Träna räknesätten.
 • Enkel geometri.
 • Lösa matematiska problem i vardagen.
 • Använda datorer och andra hjälpmedel.
 • Träna matematik med pengar, klocka, almanacka, måttband och våg.

Engelska

 • Tala och förstå enkla ord och meningar.
 • Läsa enkla texter.
 • Arbeta med lärprogram på dator och på video.

Samhällskunskap

 • Vi läser och pratar om aktuella händelser.
 • Vi pratar om regler och lagar.
 • Vi söker information i till exempel tidningar och på internet.

Religionskunskap

 • En kurs för dig som vill lära dig mer om olika religioner.
 • Vi diskuterar livsfrågor.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Politik och demokrati