Gymnasial nivå

Här kan du läsa om de kurser
som du kan välja
på gymnasial nivå.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Delta i samtal och diskussioner.
 • Muntliga framträdanden, till exempel redovisa arbeten man gjort.
 • Läsa och förstå texter av olika slag.
 • Använda dator för att skriva och hämta information.
 • Litteratur och film.
 • Använda ordböcker, uppslagsböcker och dator som hjälpmedel.

Matematik

 • Träna räknesätten.
 • Lösa matematiska problem i vardagen.
 • Enkla diagram och tabeller.
 • Använda dator och miniräknare som hjälpmedel.
 • Matematik med pengar, klocka, almanacka, måttband och våg.
 • Geometri.

Engelska

 • Enkla uttryck, fraser och meningar.
 • Skriva enkla ord och meningar.
 • Läsa enkla böcker.
 • Vardagsliv och traditioner i ett engelsktalande land.
 • Lärprogram på dator och på video.

Samhällskunskap

 • Vi läser och pratar om aktuella händelser.
 • Vi pratar om regler och lagar.
 • Vi söker information i till exempel tidningar och på internet.


Geografi

 • Kontinenter, hav, länder, öar, berg, öknar, region och orter.
 • Jordens naturresurser.
 • Jordens befolkningstillväxt, hur folk flyttar och städer växer.
 • Klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få i olika delar av världen.
 • Kartor

Hälsa

 • Kost och hälsa.
 • Sociala relationer för att må bra.
 • Hälsofrämjande aktiviteter.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022