Är du inte nöjd med vårt beslut

Du har rätt att klaga
på de beslut som kommunen fattar.
Du klagar hos Länsrätten
och sedan hos Kammarrätten. 

Du skickar din överklagan
till omsorgsnämnden
i Växjö kommun.
Din handläggare kan tala om för dig
hur du ska göra.

Kontakta kommunen om du har frågor.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022