Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Är du inte nöjd med det som blivit bestämt

Du har rätt att klaga
på de beslut som vi fattar.
Det kallas att överklaga.
Du klagar hos Förvaltningsrätten

Du skickar din överklagan
till omsorgsnämnden
i Växjö kommun.

Om du behöver hjälp
kan din handläggare berätta 
hur du ska göra.
Ring kommunen och be att få tala
med din handläggare.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020
Politik och demokrati