Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Demenssjuksköterska

Kommunens demenssjuksköterska
ger råd och stöd åt anhöriga
till personer med demenssjukdomar.

Kommunens demenssjuksköterska
lär ut om demens
och ger råd till personal
inom omsorgen.

Hon eller han samarbetar
med distriktsläkare och specialistläkare.

Du kan ringa och prata
med demenssjuksköterskan
eller besöka demenssjuksköterskan.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Politik och demokrati