Hjälpmedel

Om du är äldre än 18 år
och behöver hjälpmedel till hemmet
kan du kontakta Växjö kommun.

Kommunen har till exempel hjälpmedel
för att flytta sig
och hjälpmedel för att tvätta sig.

Ring och be att få prata
med en arbetsterapeut,
eller sjukgymnast.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022