Rehabilitering - hjälp att träna hemma

Kommunen ordnar rehabilitering
för dig som behöver träna
på att klara dig hemma.

Du kan få hjälp med
att träna på att röra dig,
klä dig, tvätta dig och laga mat.

Om du vill veta mer
kan du ringa till kommunen och be att få prata med kommunrehab.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022