Blågröna presenterade sin budget för 2018

​Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun, de Blågröna, sin budget för 2018. Satsningar görs på totalt 194 miljoner kronor i kommunens nämnder, varav 113 miljoner är satsningar till utbildningsnämnden. Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige i juni.

I budgeten konstateras att Växjö har en god, ordnad ekonomi och att överskottet ligger på totalt 1048 miljoner kronor. Nu väntar hårdare tider med skatteprognoser som pekar nedåt men i Växjö kommun finns ändå förutsättningar att göra vissa strategiska investeringar, utan att hota målet på överskott.

- Växjö har haft en god ekonomi över tid vilket ger marginaler och stabilitet. Prognoserna visar nu att kommunsverige behöver rusta för sämre tider, då är ordnad ekonomi grunden för att kunna möta de utmaningar vi kommer ställas inför. Det är tid att bygga vindskydd, inte sätta segel. Att fokusera på välfärdens kärna och investera för framtiden är därför Blågröna Växjös naturliga fokus i denna budget, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)

Fyra viktiga delar i de Blågrönas budget för 2018:

1. Förutsättningar för fler företag och fler i arbete

- Vi kommer fortsätta utveckla vårt serviceorienterade arbetssätt för ett näringslivsklimat i toppklass. Mer verksamhetsmark och infrastruktur måste tas fram för att möta den stora efterfrågan på att etablera och utveckla företagandet i Växjö. Vi kommer fortsätta investera i Växjöborna genom att utveckla Växjölöftet tillsammans med näringsliv och Arbetsförmedling som gynnar företagen och får fler Växjöbor i arbete istället för bidrag, säger Per Schöldberg kommunalråd (C).

2. Hållbar utveckling för kommande generationer

- Årets budget tar ett tydligt avstamp i Agenda 2030:s hållbarhetsmål. Växjös arbete med hållbar utveckling ska bidra till att ge Växjöborna möjlighet till en bra livskvalitet samtidigt som vi inte förstör för kommande generationer. Tillsammans med näringslivet och det civila samhället fortsätta vi att utveckla och bygga Växjö för en hållbar framtid, säger Cheryl Jones Fur (MP).

3. Storsatsning på skolan; digitalisering, elevhälsa och ledarskap

- Jag är särskilt stolt är över att detta är en budget som prioriterar och storsatsar på Växjös skola. Med digitalisering, tidiga insatser och elevhälsan ger vi alla elever möjlighet att lyckas. Både forskning och erfarenhet visar att vägen dit kräver bra ledarskap. Därför gör vi nu en speciell satsning på ledarskap på skolan, berättar Nils Fransson (L).

4. Trygghet med fokus på de unga

- Att öka tryggheten i hela kommunen är viktig del för att höja attraktiviteten och skapa en kommun som håller ihop. Samarbetet med polisen kan utvecklas och förbättras. Vi behöver särskilt fokusera på att bryta unga lagöverträdares destruktiva beteende och förhindra att fler följer efter. I det arbetet behöver vi engagera fler vuxna såväl som föräldrar som andra vuxna och föreningslivet, därför prioriterar vi att utveckla trygghetsvandringar och fältarbetet ytterligare, avslutar Jon Malmqvist (KD).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017