Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade sin budget

Idag presenterade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitt förslag till budget för Växjö kommun 2018. På kommunfullmäktige 14 maj beslutas om budget för nästa år.

Oppositionspartiernas förslag innehåller en långsiktig finansiering för Växjö kommun med en särskilt stor satsning på skolan. Ett resurstillskott på närmare 153 miljoner till utbildningsnämnden ska bidra till en jämlikare skola med tydligare resursfördelning och fortsatta satsningar för att minska klasserna i förskolan och de lägre årskurserna. Ett resurstillskott till omsorgsnämnden ska säkerställa vård och omsorg av hög kvalitet.

30 maj presenterade den styrande majoriteten, de Blågröna, sitt förslag till budget.

14 juni tas beslut om budgeten för Växjö kommun 2018, av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 25 juli 2017