Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Blågrönas budget klubbades av fullmäktige

Ikväll klubbade kommunfullmäktige igenom majoritetens budget för 2018.

Budgeten innehåller satsningar på totalt 194 miljoner kronor i kommunens nämnder, varav 113 miljoner är satsningar till utbildningsnämnden.

I budgeten konstateras att Växjö har en god, ordnad ekonomi och att överskottet ligger på totalt 1048 miljoner kronor. Nu väntar hårdare tider med skatteprognoser som pekar nedåt men i Växjö kommun finns ändå förutsättningar att göra vissa strategiska investeringar, utan att hota målet på överskott.

Fyra tongivande delar i Blågrönas budget:

1. Förutsättningar för fler företag och fler i arbete

Bland annat satsningar för att stimulera näringslivsklimatet, mer verksamhetsmark och infrastruktur tas fram för att möta den stora efterfrågan på att etablera och utveckla företagandet i Växjö. Uveckling av Växjölöftet tillsammans med näringsliv och Arbetsförmedling.

2. Hållbar utveckling för kommande generationer

Budgeten tar ett tydligt avstamp i Agenda 2030:s hållbarhetsmål. Växjös arbete med hållbar utveckling ska bidra till att ge Växjöborna möjlighet en bra livskvalitet och inte förstöra för kommande generationer. Tillsammans med näringslivet och det civila samhället fortsätta utveckla och bygga Växjö för en hållbar framtid.

3. Storsatsning på skolan; digitalisering, elevhälsa och ledarskap

Tydlig prioriterar inom skolan. Digitalisering, tidiga insatser och satsning på elevhälsan samt en speciell satsning på ledarskap.

4. Trygghet med fokus på de unga

Samarbetet med polisen kan utvecklas och förbättras. Särskilt fokus på att bryta unga lagöverträdares destruktiva beteende och förhindra att fler följer efter. Engagera fler vuxna, både föräldrar andra vuxna och föreningslivet. Utveckla trygghetsvandringar och fältarbetet ytterligare.

Senast uppdaterad: 25 juli 2017