Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kontaktcenter årets arbetsplats

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2016 är Kontaktcenter, som tar emot invånarnas och besökarnas frågor och synpunkter via telefon, e-post, sociala medier och e-tjänster. I Kontaktcenter ingår också Växjö kommuns reception och kommunhusets vaktmästeri.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, delar varje år ut priset ”Årets arbetsplats” efter att medarbetare fått nominera arbetsplatser inom koncernen. En jury bestående av bland annat HR-chef, kommunchef och ordföranden för KSOP, poängbedömer sedan kandidaterna.

Juryn vill framför allt lyfta Kontaktcenters utveckling från starten, att de får medarbetare att växa och alltid sätter invånarna i fokus och lyfter deras frågor så att de kommer med i ett större sammanhang.

Hela motiveringen lyder: ”Kontaktcenter arbetar genomtänkt och kontinuerligt med förbättringsarbete och har nått mycket långt med att kartlägga arbetsplatsens processer. Medarbetarna visar ett stort engagemang för att utveckla verksamheten och har en tydlig verksamhetsplan med mål som tagits fram gemensamt. Målen följs upp flera gånger per vecka för att kunna säkerställa en hög servicegrad gentemot såväl Växjö kommuns invånare som kommunkoncernens medarbetare. Kontaktcenter är en arbetsplats där medarbetare får växa och känna arbetsglädje, och arbetsmiljöförbättringar ses som en naturlig del i förbättringsarbetet. Arbetsplatsen förespråkar olikheter och allas lika värde, och jobbar aktivt med mångfald, jämställdhet och värdegrundsfrågor.”

Kontaktcenter får nu 30 000 kronor att spendera på valfri aktivitet. Priset delas ut på kommunfullmäktige i augusti.

Om utmärkelsen:
Årets arbetsplats utses i år för fjärde gången. Utmärkelsen går till den arbetsplats i Växjö kommunkoncern som bäst uppfyller de kriterier som fastställts av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP; bra arbetsmiljöarbete, metoder för ständiga förbättringar, aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete, god ekonomisk kontroll, utarbetad verksamhetsplan samt pågående miljöarbete. De nominerade i år var, förutom Kontaktcenter, Arenaservice, Familjefrid Kronoberg, Kommunrehab, Lyckans höjd, Minnesotavägen 28 och Vikaholms förskola, som alla uppfyller de sex kriterierna.

Om Kontaktcenter:
Kontaktcenter med sina 26 medarbetare är Växjö kommuns ansikte utåt och första kontakten för kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Medarbetarna svarar på invånarnas frågor utifrån talmanus som är framtagna tillsammans med förvaltningar och bolag. När frågorna kräver mer handläggning skickas de till ansvariga tjänstepersoner. Varje vecka pratar kontaktcenter med mellan 7500 och 8500 invånare över telefon. På Kontaktcenter finns även kommunhusets reception Björnen som tar emot drygt 1200 besök per vecka samt kommunhusets vaktmästeri, som ansvarar för godsmottagning, posthantering och diverse internserviceuppdrag. Medarbetarna på Kontaktcenter talar tillsammans sju olika språk. På Kontaktcenter arbetar 12 män och 14 kvinnor.

Senast uppdaterad: 25 juli 2017