Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Inbjudan för samverkan om arbetsmarknad Växjö-Värnamo

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, bjuder in Värnamo kommun till presidieöverläggningar för att samarbeta för mer jobb, fler företag och bättre kompetensförsörjning i arbetsmarknadsregionen.

Både Värnamo och Växjö är kommuner med ett bra lokalt näringsliv med många små och medelstora växande innovativa företag. Men bra kan bli ännu bättre. Genom mer samarbete kan jobben och företagen bli ännu fler och kompetensförsörjningen förbättras. Näringslivsklimatet i båda kommuner kan få en positiv injektion av ett utvecklat samarbete.

Viktiga frågor att diskutera är hur samarbetet i arbetsmarknadsregionen Växjö-Värnamo kan bli bättre, hur arbetspendlingen kan öka, kommunikationerna bli mer effektiva, utbildningsmöjligheterna och kompetensförsörjning säkras och det lokala näringslivsklimatet bli ännu bättre, inleder Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

En väl fungerande kompetensförsörjning bygger på flera olika samverkande faktorer. Det handlar inte bara om kvaliteten i utbildningssystemet utan också om rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden med goda förutsättningar för arbetspendling.

- Här tror jag att det finns mycket att förbättra, både vad gäller utbildningsinsatser och kommunikationer i båda våra kommuner, säger Anna Tenje, som önskar presidiet i Värnamo kommun varmt välkomna till Växjö!

Senast uppdaterad: 25 juli 2017