Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Trygghetsmätning 2017

Polisen och Växjö kommun genomför Trygghetsmätning 2017 för att få veta hur det står till med tryggheten. Mätningen görs genom en enkät som skickas ut under nästa vecka till slumpmässigt
utvald boende i Växjö kommun.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om hur du ser på eventuella problem i
ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om
du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt
bostadsområde på kvällarna.

Tacksamma för svar

Ditt svar är till stor nytta då resultatet från enkäten blir en viktig del i
planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt för att öka
trygghet och förebygga brott.

Det är självklart helt frivilligt att svara på frågorna och alla svar som
skickas in behandlas konfidentiellt. Ju fler som svarar desto bättre underlag
får Polisen och Växjö kommun för det fortsatta arbetet så vi hoppas få många
svar.

Senast uppdaterad: 7 september 2017