Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige 17 oktober

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde.

Tid: Tisdag den 17 oktober, klockan 14.00
Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Behandling av bland annat följande ärenden:

  • Ledamöternas och ersättarnas frågestund
  • Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2017 med helårsprognos
  • Allmänpolitisk debatt
  • Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av befintligt kommunhus
  • Motion om att undvika och sluta sprida den farliga plasten - Carin Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V)

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17:00 (cirka 30 minuter).

Komplett ärendelista finns anslagen i kommunhusets reception (Västra Esplanaden 18) och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen!

Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att teckentolkas på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017