Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö och Burlington i nytt projekt

Växjö är nu antagna till ett projekt inom EU programmet International Urban Cooperation, förkortat IUC. Projektet innebär erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling mellan Växjö och Burlington i Kanada.

Programmet sammanför Europeiska och Nordamerikanska städer för samverkan och kunskapsutbyte för att främja hållbar stadsutveckling genom att man delar sina erfarenheter, idéer och utmaningar på olika sätt.

Projektet kommer att engagera tjänstepersoner från Växjö kommuns planeringskontor, stadsbyggnadskontor, tekniska förvaltning och hållbarhetsgrupp. I projektet kommer Växjö och Burlington samarbeta genom studieresor, seminarier, kurser och tjänstepersonsutbyten. Städerna kommer också gemensamt utveckla lokala handlingsplaner för ett relevant utmaningsområde under projekttiden.

Projektet kommer att ha fokus på frågor som klimatanpassning, träbyggnad, hållbara transporter, grönstruktur/ekosystemtjänster samt sociala aspekter kopplade till hållbar stadsutveckling och knyta an till FNs 17 mål för hållbar utveckling, också kallade Agenda 2030.

Projektet startar med en lanseringsceremoni i Bryssel den 10 november 2017 och kommer pågå i 18 månader till 2019.

Senast uppdaterad: 21 maj 2018