Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om bland annat ekologisk mat och översiktsplan

20 mars sammanträder kommunfullmäktige i Växjö. Mötet är öppet för allmänheten och under allmänhetens frågestund kan du som vanligt ställa frågor till politikerna.

Kommunfullmäktige

På mötet behandlas bland annat dessa ärenden:

  • Information om ”Vårt livsviktiga vatten”
  • Motion om att införa ett tredje alternativ då kön ska anges - Malin Lauber (S)
  • Medborgarförslag om att skärpa kraven på mängden ekologiskt/närodlat på maten som serveras i Växjö kommun
  • Aktualitetsprövning av Växjö kommuns översiktsplan
  • Revisorernas granskning av genomförandet av projektet Sandvik 3

Tid: tisdagen 20 mars klockan 14.00

Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

 

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (pågår cirka 30 minuter).

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på vår webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 12 mars 2018