Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommufullmäktige om kommunhus, sponsringspolicy och multisportarena

17 april klockan 14.00 är det kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus.

Kommunfullmäktige är öppet för allmänheten och teckentolkas också.

Det här är några av de ärenden som tas upp 17 april:

  • Årsredovisning 2017 för Växjö kommun
  • Interpellationssvar till Gunnar Storbjörk (S) från ordförande för Växjö Fastighetsförvaltning AB, Pierre Wiberg (M), om det nya kommunhuset.
  • Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserier- Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V)
  • Medborgarförslag om uppförande av en Multisportarena i Växjö
  • Antagande av Sponsringspolicy för Växjö kommun

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 och pågår cirka 30 minuter.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på vår webbplats (sammanträdet teckentolkas också)
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 18 april 2018