Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

​Idrott, natur och expansion kännetecken för Växjö visar attitydundersökning

Idag presenterades den attitydundersökning som gjorts bland privatpersoner och näringsliv i Växjö kommun och hos personer i övriga Sverige.

Spegelboll

Undersökningens syfte är att skapa en bild av hur Växjö uppfattas och vilka attribut som är kännetecknande för platsen Växjö. Den är en del i det gemensamma arbete som pågår kring att tydliggöra och förstärka kommunikationen kring platsen.

De 1600 personer som svarat är indelade i tre kategorier; privatpersoner boende i Växjö kommun, företagare i Växjö kommun och allmänhet. Med allmänhet avses personer som bor i övriga Sverige.

Några av slutsatserna:

  • Överlag syns en positiv inställning till Växjö, både sett till allmänheten och boende i kommunen. Särskilt positivt inställda är företagarna i Växjö.
  • Växjö kännetecknas av närheten till naturen samt sport och idrott i alla målgrupper. Tillväxt och expansion är vidare ett tydligt kännetecken bland de som lever och arbetar i Växjö. Allmänheten har dock ingen tydlig uppfattning om vad som är unikt med Växjö.
  • Stadens geografiska läge lyfts återkommande gånger fram som en fördel hos allmänhet och företag.
  • En stor andel företagare (79%) och privatpersoner (64%) i Växjö pekar på kommunens pågående utveckling, tillväxt och expansion som en stark attraktionsfaktor. Intressant att notera är att företagare är väldigt positivt inställda till tillväxten och lyfter det som särskilt bra med Växjö, medan ungefär var femte privatperson i Växjö ser samma faktor som något negativt.
  • En stor andel i gruppen allmänheten och gruppen privatpersoner i Växjö pekar på universitetet som en stark attraktionsfaktor för att locka till sig invånare, medan en väldigt liten andel företagare i Växjö svarar detsamma.
  • Växjös familjevänliga attribut utmärker sig med en viss påverkan på rekommendationsbenägenhet. I den generella nöjdhetsfrågan syns även att åldersgruppen 31–40 år är särskilt nöjda. Detta skulle kunna vara två variabler som samverkar och därmed indikerar att Växjö som familjestad är en relevant styrka

Undersökningen presenterades på ett seminarium dit allmänheten var inbjudna 3 maj klockan 17.

Senast uppdaterad: 3 maj 2018