Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om klimatpåverkan, offentliga toaletter och köp av befintligt kommunhus

15 maj är sammanträder kommunfullmäktige. Som vanligt är mötena öppna för allmäneheten.

Några av de ärenden som tas upp på kommunfullmäktige är:

  • Information om arbetet med Växjö nya station och kommunhus. Michael Englund säkerhetschef på Jernhusen
  • Interpellationssvar till Jon Malmqvist (KD) från kommunalrådet Tomas Thornell (S) om saklighet och samarbetsklimat i Växjö kommun
  • Motion om att redovisa Växjö kommuns hela klimatpåverkan - Örjan Mossberg (V)
  • Medborgarförslag om fler offentliga toaletter i centrum
  • Hemställan till kommunfullmäktige rörande köp av Ansgarius 15, Växjö

Tid: tisdagen 15 maj klockan 14.00
Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17 och varar cirka 30 minuter. Då kan du komma och fråga om vad du vill som gäller kommunens ansvarsområden.

 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 7 maj 2018