Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sju föreningar föreslås få integrationsmedel

Integrations- och mångfaldsberedningen har nu föreslagit vilka satsningar som får Växjö kommuns integrationsmedel 2018.

Beslut tas i kommunstyrelsen 29 maj. Totalt delas 927 400 kronor ut. De projekt som föreslås få pengar är:

  • Kampsport för alla, ATF Gym – 18 000 (sökt 18 000)
  • Karriärsakademin, Östers IF – 225 000 (sökt 225 000)
  • Läxhjälp, Växjö DFF – 50 000 (sökt 200 000)
  • Fotboll och studiestöd, Växjö Norra IF – 19 400 (sökt 67 400)
  • Mentor till mentor, Växjö Rödakorskrets – 400 000 (sökt 400 000)
  • Titta på film, Folkets bio – 20 000 (sökt 20 000)
  • Älskade barn, Studiefrämjandet – 195 000 (sökt 390 500)

Syftet med integrationsmedlen är att ge stöd till att stärka nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter till etablering i samhället och minska utanförskapet. De ansökningar som prioriteras är de som syftar till att integrera målgruppen i den sökande föreningens ordinarie verksamhet, verksamheter med fokus på sysselsättning (speciellt för kvinnor) samt verksamheter som visar på goda möjligheter att långsiktigt implementeras i ordinarie verksamhet, utan fortsatt kommunal finansiering. Totalt inkom i år elva ansökningar. Integrations- och mångfaldsberedningen var enig i sitt förslag.

Senast uppdaterad: 21 maj 2018