Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

"Om krisen eller kriget kommer" snart i din brevlåda

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram nyttig information till alla invånare för att vara förberedd inför en eventuell kris.

När krisen eller kriget kommer. Broschyr från MSB. Foto: Denis Hodzic, Växjö kommun

MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Senast uppdaterad: 11 december 2019