Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Familjefrid Årets arbetsplats

Varje år delas utmärkelsen Årets arbetsplats ut i Växjö kommun. I år är det Familjefrid Kronoberg som arbetar för människor som upplever våld i nära relationer, som får priset.

Motiveringen lyder: Familjefrid Kronoberg är en arbetsgrupp som aktivt jobbar med verksamhetsutveckling och som integrerar Växjö kommuns värdegrund i alla delar av arbetet, inte minst när det handlar om att möta behoven som finns hos dem verksamheten är till för. Samarbete, erfarenhetsutbyte och en hög grad av delaktighet är ingredienser som skapar arbetsglädje och stolthet i arbetsgruppen. Främjande, förebyggande och systematiskt är viktiga utgångspunkter för såväl verksamhetens utveckling som hälso- och arbetsmiljöarbetet.

- Familjefrid är en otroligt viktig verksamhet i vår kommun, där medarbetarna arbetar hårt för att hela tiden utvecklas och få både medarbetare och besökare att växa, säger Per Schöldberg (C), ordförande i KSOP, kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, som delar ut priset.

Det är medarbetarna själva som får nominera sin egen eller en annan arbetsplats inom koncernen. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom organisationen och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Utmärkelsen fungerar även som ett sätt för att lyfta väl fungerande arbetsmetoder. Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

  • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat
  • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling
  • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
  • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

Det är femte året som Årets arbetsplats utses. De nominerade i år var, förutom Familjefrid, PO Kronoberg, Ungdomskontoret BG, Växjölöftet Vuxenutbildning, Landningsbana Växjö, Vinbärsvägen 3 Enhet 21 och Braås skola. Därutöver har Mona Jonsson/Kulturskolan nominerats. Juryns bedömning är att alla som ansökt utmärker sig som bra arbetsplatser.

Familjefrid får nu 10 000 kronor att spendera på valfri aktivitet. Priset delas ut på kommunfullmäktige i augusti.

Om Familjefrid Kronoberg:

Familjefrid Kronoberg är en länsövergripande behandlingsverksamhet med huvuduppdrag att arbeta med våld i nära relationer. Målgrupper är våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplevt/utsatts för våld inom familjen. Verksamheten arbetar dels förebyggande och dels med tidiga insatser som ett sätt att förebygga för nytt våld. Verksamheten finansieras av länets åtta kommuner och Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 18 juni 2018