Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö klättrar i tillgänglighetsbarometer

Växjö klättrar till en sjätteplats och fortsätter att vara bäst i länet. Förra året var Växjö på 13:e plats.

Tillgänglighetsbarometern görs av Humana och frågorna till kommunerna handlar om att allt från uteserveringar, idrottshallar, kultur- och föreningsbidrag, skolgårdar, webb och bostäder ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Växjö klättrar till en sjätteplats i Tillgänglighetsbarometer 2018 och fortsätter att vara bäst i länet. Förra året var Växjö på 13:e plats.

Det är framförallt två områden som Växjö kommun blivit bättre inom när det gäller arbetet med tillgänglighet. Dels genom att kommunen genomfört brukarrevision i verksamheter som rör stöd, vård och service för personer med funktionsnedsättning. Detta görs för att öka kvaliteten samt förbättra och utveckla stödet. Det andra området där Växjö förbättrar sig tydligt inom är att man börjat inventera utomhusmiljön vid kommunkoncernens lägenhetshus.

Mer om Växjö kommuns arbete för ökad tillgänglighet

Växjö kommun har också infört tjänsten Seniorlots för att underlätta för personer över 65 år att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer.

I april fick sex enheter inom Växjö kommuns omsorgsförvaltning funktionsnedsättning utmärkelsen ”Omsorg i Toppklass 2017”. För att få utmärkelsen krävs att enheterna har goda resultat i brukarnöjdhet, kvalitetssäkrande arbetssätt och en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens samverkansråd genomför i augusti en tillgänglighetsgranskning av enkelt avhjälpta hinder på Grand Samarkand.

Växjö kommun har infört Tillgänglighetslinjen där invånare kan anmäla enklare fel eller brister (e-post info@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00).


Om ”Tillgänglighetsbarometern”

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning från omsorgsföretaget Humana Assistans som kartlägger Sveriges tillgänglighetsarbete. I år har en expertgrupp från SPF Seniorerna varit med och valt ut årets 19 enkätfrågor som skickats till landets 290 kommuner för att ge en bild över hur dessa arbetar med tillgänglighetsfrågor på olika sätt. Sedan rankas samtliga kommuner utifrån sina svar, målet är att lyfta fram kommuner vars tillgänglighetsarbete utmärker sig.
Tillgängliglighetsbarometern Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2022