Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö på plats 33 när miljöarbetet rankas

Aktuell Hållbarhet har publicerat sin ranking av Sveriges kommuner utifrån miljöarbetet för tionde året i rad. Växjö är fortfarande bäst i länet men kommer på plats 33 av 290 kommuner, förra året var Växjö på plats 12.

Rankingen bygger dels på en enkät från Aktuell Hållbarhet som kommunen svarat på, dels på information från andra undersökningar. Enkätfrågorna och underlaget byts ut från år till år och skärps vilket gör att det blir svårare att få poäng.

Växjö har tidigt och länge varit en miljökommun, nu är det allt fler kommuner som har höga ambitioner. Växjö kommun har kommit långt i miljöarbetet, till exempel när det gäller arbetet med renare sjöar, mer förnybar energi och minskade egna utsläpp av koldioxid. Däremot har kommunen inte anpassat klimatmålen efter Paris-överenskommelsen eller hittat mätbara mål och uppföljning för att få kontroll på utsläpp från konsumtion mer brett.

De frågor där Växjö inte fått maxpoäng är just områden där Växjö kommun är medveten om att det finns brister och behöver utvecklas. Det finns påbörjat arbete bland annat när det gäller samarbete för att systematisera och få bättre hållbarhetskrav i upphandling samt att ta fram en strategi för hur vi ska få in ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

För att förbättra avfallshanteringen har beslut tagits om att införa fastighetsnära insamling, den genomförs 2019-2020, men ger inte poäng i rankingen i år. Det som också ger Växjö färre poäng är planerna för Fagrabäcksrondellen och exploatering av Bäckaslöv som innebär att skyddad natur tas bort, även om kommunen kompenserar med andra områden som ska skyddas.

I år har Växjö pekats ut som Europas grönaste stad av EU-kommissionen, genom vinsten av European Green Leaf Award 2018. Växjö kommun har legat högt i Aktuell Hållbarhets ranking hela tiden och kommunrankingen är bra att diskutera och ta med sig in i arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030”. Arbetet fortsätter för ett hållbart Växjö.

Rankingen består av

  • Aktuell hållbarhets egen kommunenkät med 23 frågor och en följdfråga, maxpoäng 22.5 poäng.
  • Aktuell hållbarhet plockar in uppgifter från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL, maxpoäng 22 poäng.

Kommunrankingen på Aktuell Hållbarhets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 juni 2018