Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Polisen genomför trygghetsmätning

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och din kommun årligen en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 20/8 och insamlingen avslutas den 9/10. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas. Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer Polisen ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. De vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framför allt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisens ansvarige för mätningen på telefon 010-56 20 200

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018