Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Valet 2018: Du vet väl att du kan rösta med bud?

Att rösta med bud innebär att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller förtidsröstningslokalen.

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ditt röstmottagningsställe. Det kan vara din make, maka eller sambo, barnbarn, föräldrar eller syskon som kan vara bud. Men också en person som i sin yrkesroll vanligen hjälper dig, det kan till exempel vara hemtjänsten eller en god man.

Dessutom får följande väljare budrösta:

  • väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare
  • väljare som är intagna i häkte,
  • väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

För att rösta med bud krävs särskilt material. Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka valmyndighetens webbplats för mer information om hur man kan få hjälp vid röstning.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022