Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

1600 invånare deltar i årets medborgarundersökning

Nu i dagarna skickar SCB ut årets medborgarundersökning till slumpvis utvalda personer i Sverige. I Växjö kommun får 1600 personer i åldrarna 18–84 år svara på frågor. De som är utvalda att delta har tidigare fått information om detta från SCB men från och med idag kommer den fysiska enkäten hem i brevlådan.

Förutom SCB:s frågor har Växjö kommun i år valt att lägga till ett par egna frågor som handlar om attityder kopplat till miljö samt frågor om diskriminering. I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Växjö kommun även valt att ställa frågor om invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen.

Resultaten från medborgarundersökningen används för att se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till Växjöborna. Genom att vara med i enkäten hjälper de som svarar till att beskriva hur medborgarna
i kommunen verkligen ser på kommunen och bidrar med underlag i kommunens arbete för att förbättra för invånarna.

Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta. Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Rapporten med resultaten från undersökningen publiceras sedan på vår webbplats i mitten av december 2018 och publiceras även i SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats. (under demokrati).

Senast uppdaterad: 7 september 2018