Detta gäller för politiska partier vid vallokalerna

Idag på valdagen har det förekommit frågor om det är tillåtet för politiska partier att stå utanför de byggnader där det finns röstningslokaler.

Detta regleras i svensk lag och Växjö kommun har också riktlinjer för detta.

Det som gäller är att partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokalen. De får dock inte störa eller hindra väljare som är på väg in.

Partierna får däremot inte stå inne i röstmottagningslokalen och dela ut partimaterial. Inne i lokalen får det heller inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2018