Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förslag idag: Så kommer Växjö kommun att styras

Idag presenterade den blågröna majoriteten sitt förslag på hur Växjö kommun kommer att styras under de kommande fyra åren.

En förändring är att Integrations- och mångfaldsberedningen samt Miljö- och hållbarhetsberedningen ersätts av ett Hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen. Detta för att intensifiera arbetet med vår lokala Agenda 2030. En annan förändring är att de som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott även kommer utgöra styrelse för moderbolaget VKAB.
Moderaterna kommer fortsatt få rollen som ordförande i kommunstyrelsen, medan Centerpartiet blir 1:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar om vilka förtroendevalda som ska ha vilka uppdrag på sitt sammanträde i december. Partierna nominerar in kandidater och sedan lämnar valberedningen ett förslag till kommunfullmäktige.

I övriga nämnder och bolag föreslås följande fördelning:

VKAB
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens organisations-och personalutskott
Ordförande: Centerpartiet
1:e vice ordförande: Moderaterna

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Ordförande: Miljöpartiet
1:e vice ordförande: Liberalerna

Utbildningsnämnden
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Liberalerna

Nämnden för arbete & välfärd
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Kristdemokraterna

Individutskottet
Ordförande: Moderaterna

Tekniska nämnden
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Miljöpartiet

Byggnadsnämnden
Ordförande: Liberalerna
1:e vice ordförande: Moderaterna

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Ordförande: Liberalerna

Omsorgsnämnden
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Kristdemokraterna

Kultur och fritidsnämnden
Ordförande: Kristdemokraterna
1:e vice ordförande: Moderaterna

Valnämnden
Ordförande: Moderaterna
Väljs om för ett år, för att genomföra Europaparlamentsvalet i vår.

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Moderaterna

Växjöbostäder
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Miljöpartiet

Vidingehem
Ordförande: Centerpartiet

Vöfab
Ordförande: Kristdemokraterna

Videum
Ordförande: Moderaterna

VEAB
Ordförande: Moderaterna

Wexnet
Ordförande: Moderaterna

Värends räddningstjänst
Ordförande: Moderaterna

Kommunfullmäktige
Ordförande: Moderaterna
1:e vice ordförande: Miljöpartiet

Valberedningen
Ordförande: Moderaterna

Revisionen
Vice ordförande: Liberalerna

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018