Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Välkommen till första kommunfullmäktige efter valet

16 oktober sammanträder Växjö kommunfullmäktige för första gången efter valet. Nu väljs bland annat valberedningen och kommunfullmäktiges presidie.

Tid: tisdagen 16 oktober klockan 14.00
Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Sammanträdet leds av Carin Högstedt som är ålderspresident, den ledamot i kommunfullmäktige som har varit ledamot längst tid. Mötena är öppna för allmänheten. Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17 och varar cirka 30 minuter. Då kan du fråga om vad du vill som gäller kommunens ansvarsområden. 

Några av de ärenden som tas upp på kommunfullmäktige är:

  • Val av valberedning och kommunfullmäktiges presidie
  • Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti
  • Medborgarförslag om att inrätta ett forum där studentfrågor behandlas
  • Växjöortens Fältrittklubbs ansökan om lån för att bygga ny hästsportanläggning

Komplett ärendelista hittar du här.

Kommunfullmäktiges sammanträden teckentolkas. De direktsänds:

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018