Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om bland annat Växjö kommuns hedersbelöning och forskning i skolan.

18 december sammanträder kommunfullmäktige. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Beskrivning: Sammanträde Kommunfullmäktige i Växjö på Utvandrarnas hus. Plats: utvandrarnas hus, VäxjöBeställare: KommunledningsförvaltningenMapp:Politik och demokrati

Några av de ärenden som tas upp på kommunfullmäktige är:

  • Utdelning av Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl
  • Information om arbetet med ny station och kommunhus
  • Motion om mer forskning i skolan - Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V)
  • Medborgarförslag om att skapa ett monument för veteraner
  • Val av revisorer, ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser m.m. inför 2019

Tid: tisdagen 18 december klockan 14.00
Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17 och varar cirka 30 minuter. Då kan du komma och fråga om vad du vill som gäller kommunens ansvarsområden.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 17 december 2018