Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bidrag till internationella projekt ska stärka lokal demokrati

Växjö kommun har beviljats 3,8 miljoner kronor från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, för fem olika projekt som ska stärka lokal demokrati.

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap. Genom programmet Kommunalt Partnerskap är det möjligt för kommuner och regioner att tillsammans med en samarbetspart, arbeta för att stödja den lokala demokratiutvecklingen i ett antal prioriterade samarbetsländer. Totalt beviljas 25 ansökningar från 12 svenska och 17 internationella kommuner, regioner eller landsting.

Växjö kommun har bland annat fått bidrag för att ta fram en plan i linje med Agenda 2030 tillsammans med JB Marks Local Municipality i Sydafrika. Projektet fokuserar på det sjunde globala målet: Hållbar energi för alla och leds av Växjö Energi.

Tillsammans med Komuna Vushtrri i Kosovo har Växjö kommun tidigare genomfört projektet Miljöpedagogik i skolan, där målet för Vushtrri var att få in miljöundervisning i grundskolan. Växjö kommun och Vushtrri har nu beviljats pengar för att genomföra ett liknande projekt men med förskolebarn; Miljöpedagogik i förskolan

Växjö får även möjlighet att vidareutveckla partnerskapet med An Giang i Vietnam där fokus den här gången är att utveckla vattenrelaterad infrastruktur och involvera medborgare i processen.

Mer information om internationella projekt

Senast uppdaterad: 2 maj 2022