Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Medborgarundersökningen 2018: Växjöborna mest nöjda med arbetsmöjligheter och bostäder

Under hösten 2018 skickade Statistiska Centralbyrån, SCB ut medborgarundersökningen till 1600 personer i Växjö kommun i åldrarna 18-84 år. Andel svarande på enkäten var 39 procent.

Medborgarna är nöjda med Växjö kommun som en plats att bo och leva på, något mer nöjda än i förra undersökningen 2016. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Växjö kommun våren 2016 har frågeområdena Arbetsmöjligheter samt Bostäder fått högre betygsindex.

50 procent av medborgarna i Växjö kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan).

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Växjö kommun blev 62, samma betyg som i förra undersökningen.

För Växjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Gator och vägar, Grundskolan samt Stöd för utsatta personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Därför inhämtar Växjö kommun kunskap genom brukarundersökningar, direktmöten, invånardialog och möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via bland annat vår webbplats.

Medborgarundersökningen och se hela resultatet

Senast uppdaterad: 2 maj 2022