Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Val av ledamöter och ersättare i utskotten

Kommunstyrelsen utsåg idag ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, organisations- och personalutskott samt hållbarhetsutskott för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

I kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) utsågs Anna Tenje (M) till ordförande, Eva Johansson (C) till 1:e vice ordförande och Malin Lauber (S) till 2:e vice ordförande.

I kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) utsågs Eva Johansson (C) till ordförande, Ulf Hedin (M) till 1 vice ordförande och Tony Lundstedt (S) till 2:e vice ordförande.

I hållbarhetsutskottet (KSHU) utsågs Magnus P Wåhlin (MP) till ordförande, Gunnar Nordmark (L) till 1:e vice ordförande och Rose-Marie Holmqvist (S) till 2:e vice ordförande.

Enligt kommunstyrelsens reglemente består arbetsutskottet av 7 ledamöter och 7 ersättare. Organisations- och personalutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Hållbarhetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter

Ersättare

Anna Tenje (M)

Jon Malmqvist (KD)

Eva Johansson (C)

Andreas Olsson (C)

Malin Lauber (S)

Martin Edberg (S)

Oliver Rosengren (M)

Gunnar Nordmark (L)

 Catharina Winberg (M)

Magnus P. Wåhlin (MP)

Julia Berg (S)

(föräldraledig till 31/3

ersätts av Gunnar Storbjörk)

Tony Lundstedt (S)

Tomas Thornell (S)

 Maria Garmer (V)

 

Kommunstyrelsens organisation- och personalutskott

Ledamöter

Ersättare

Eva Johansson (C)

Caroline Persson (L)

Ulf Hedin (M)

Pernilla Tornéus (M)

Tony Lundstedt (S)

Johnny Werlöv (V)

Jon Malmqvist (KD)

Cheryl Jones Fur (MP)

Martina Forsberg (S)

Rose-Marie Holmqvist (S)

 

Hållbarhetsutskottet

Ledamöter

Ersättare

Magnus P. Wåhlin (MP)

Andreas Olsson (C)

Gunnar Nordmark (L)

Anna Zelvin (KD)

Rose-Marie Holmqvist (S)

Maria Garmer (V)

Sofia Stynsberg (M)

Oliver Rosengren (M)

Malin Lauber (S)

Martina Forsberg (S)

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019