Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets Linnéstipendiat heter Yahya Jani

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling delades ut idag.

Yahya Jani, årets vinnare av Linnéstipendiet

Stipendiet går till Yahya Jani och hans forskningsprojekt "Old and electronic waste glasses as new sources of metals” som handlar om att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från Småländska glasbruk. Enligt juryn har projektet hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen och globala affärsmöjligheter. 

Beslutsmotiveringen lyder:

Forskningsprojektet heter "Old and electronic waste glasses as new sources of metals". Projektet syftar till att vidareutveckla och förbättra en metod för att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från Småländska glasbruk. Projektet föreslår en innovativ lösning på framtida avfallshantering och sanering i motsats till dagens ohållbara glas- och elektronikdeponier.

Det innebär att glasbruksområden kan sitta på värdefulla tillgångar med tanke på att metaller är en ändlig resurs och i takt med att efterfrågan ökar leder detta till ökade priser.

Juryn bedömer att forskningsprojektet har hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen och globala affärsmöjligheter. Vidare har projektet stor potential att bidra till minskad miljöpåverkan och möjligheten till cirkulär ekonomi.

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Växjö 1 februari 2019.

Juryn 2019 bestod av:

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
Christina Fosnes, kommunstyrelsens vice ordförande Kalmar kommun
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Kristina Altner, enhetschef hållbarhet Södra
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

Senast uppdaterad: 16 januari 2019