Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om mikroplaster, ny simhall och nytt kommunhus

19 mars klockan 14.00 är det kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Några av de ärenden som tas upp på kommunfullmäktige är:

  • Interpellationssvar från Sofia Stynsberg (M) ordförande i tekniska nämnden till Gullvi Strååt (S) om mikroplaster i våra vattendrag
  • Information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Lena Nyberg, generaldirektör
  • Motion om att använda Rättviksmodellen vid livsmedelstillsyn- Carin Högstedt (V)
  • Kommunens revisorers förstudie angående planering och beslutsunderlag avseende nybyggnad av kommunhus
  • Information om utredning av ny simhall

Du är välkommen att sitta med som åhörare under hela kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17 och varar cirka 30 minuter. Då kan du ställa en fråga till dina politiker, om vad du vill som gäller kommunens ansvarsområden.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 14 mars 2019