Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun välkomnar civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet

Idag 20 mars meddelande Linnéuniversitetet att Universitetskanslersämbetet bifallit deras ansökan om att utbilda civilingenjörer. Redan till höstterminen 2020 kommer en utbildning inom mjukvaruteknik starta. Växjö kommun har stöttat universitet i deras arbete och ansökan om att få utbilda civilingenjörer och välkomnar beslutet.

Idag 20 mars meddelande Linnéuniversitetet att Universitetskanslersämbetet beviljat deras ansökan om att utbilda civilingenjörer. Redan till höstterminen 2020 kommer en utbildning inom mjukvaruteknik starta. Växjö kommun har stöttat universitet i deras arbete och ansökan att få utbilda civilingenjörer och välkomnar beslutet.

- Äntligen. Stort grattis till Linnéuniversitetet. Detta är oerhört betydelsefullt för Växjös näringsliv och Växjös attraktionskraft. En civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik är bara början och jag ser fram mot när vi kan starta civilingenjörsutbildningar även i andra ämnen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Kommunen ser att en civilingenjörsutbildning i Växjö kommer gynna både näringslivet och platsen i stort.

- Det kommer bidra till att våra företag runt om i Växjö kommer få lättare att rekrytera kompetent arbetskraft men även bygga upp samarbeten på en ny nivå med Universitetet. Jag är så glad, detta är ett tydligt tecken på att hårt arbete och gedigna samarbeten mellan akademin, kommunen och näringslivet ger resultat, säger Anna Tenje (M).

Senast uppdaterad: 20 mars 2019