Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö klättrar två placeringar i miljöranking

Växjö kommun hamnar på 31: a plats i tidningen Aktuell hållbarhets ranking där de på olika sätt mätt Sveriges kommuners miljöarbete. Det är en förbättring från förra året då Växjö hamnade på plats 33.

I år är kommunerna för första gången uppdelade i tre kategorier. Växjö kommun tillhör kategorin Större städer och kommuner nära större städer och kommer där på plats 15 av 108 kommuner.

- Växjö kommun har länge arbetat med strategiska miljöfrågor. Att Växjö finns med så högt när man jämfört med andra liknande kommuner är en bekräftelse på den bredd och de ambitioner Växjö har på miljöområdet. Men vi vill naturligtvis klättra ännu mer, säger Magnus P. Wåhlin (MP) ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU).

Det är elfte året i rad som kommunrankningen, som mäter hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård, presenteras. Den bygger dels på en enkät som kommunen svarat på, dels på information som Aktuell Hållbarhet samlar in från olika myndigheter och organisationer.

Växjö kommun får ett extra bra resultat i frågor som rör transporter, energi och Agenda 2030. Det finns däremot utmaningar i frågor som rör naturvård och konsumtionsfrågor.

- Växjö har i många avseenden kommit långt i miljöarbetet, till exempel när det gäller arbetet med sjöarna och förnybar energi. Allt vårt miljöarbete får inte genomslag i rankingen eftersom den till stor del bygger på vilka olika styrande dokument som finns i kommunen och inte i lika stor utsträckning på vilka resultat som uppnåtts eller vilka ambitioner som finns. Men rankingen fyller en funktion för oss i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, då den hjälper oss att se var vi har större utmaningar jämfört med andra kommuner, säger Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun.

Rankingen presenterades på konferensen ”Hållbar kommun” i Stockholm idag. Helsingborg toppar både hela listan och kategorin Större städer och kommuner nära större städer.

Mer information finns på www.aktuellhallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 april 2019