Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vad gör Växjöborna om deras vardag vänds upp och ner?

Vecka 19 är Krisberedskapsveckan, den internationella informationskampanjen som syftar till att öka människors beredskap inför samhällskriser. Runt om i landet uppmärksammas den på olika sätt, Växjö kommun fokuserar på att bredda kunskapen och beredskapen hos kommuninvånarna.

Att veta hur man ska agera vid en krishändelse eller hur man kan hjälpa andra är inte alla gånger självklart. Välinformerade och engagerade invånare är därför en viktig tillgång vid en samhällskris då kunskap och förberedelse är avgörande delar i hur samhället hanterar och klarar en kris.

- Genom praktisk och mental förberedelse står samhällets många delar bättre rustade för att möta en kris. Vid en långtgående samhällskris ligger dessutom mycket av ansvaret för överlevnad hos den enskilda personen, därför tar vi tillfället i akt och bjuda in kommuninvånarna till ett antal kunskapsbyggande föreläsningar i krisens tecken, säger Bo Tenland, verksamhetsutvecklare Växjö kommun.

Kunskapsbyggande föreläsningar på temat kris

6 maj föreläser Torbjörn Selin om samhället, prepping och överlevnad. Torbjörn har två dokumenterade utbildningar av Svenska försvarsmakten och Svenska överlevnadssällskapet och har över 20 års erfarenhet av överlevnad. Föreläsningen ger bland annat insyn i hur en överlevare tänker, hur vi förbereder oss och hur man hanterar en överlevnadssituation.
6 maj klockan 17:30–19.30, Sigfridsalen, IOGT–NTO-huset.

8 maj föreläser Eva Christensen och Rickard Örnström från den frivillig försvarsorganisationen Försvarsutbildarna. Temat för föreläsningen är vad kan du göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället.
8 maj klockan 17:15–19:00, Stadsbiblioteket, Växjö.

9 maj följer vi med Samuel Palmblad, Kulturparken Småland, på en rundvandring bland kalla krigets artefakter. Rundvandringen går genom platser som var kopplade till krigssjukvård, ledningsfunktioner, skyddsrum och räddningstjänst i krig.
9 maj klockan 17:00 samt 19:00.

Senast uppdaterad: 13 december 2019