Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Arenaservice är årets arbetsplats

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2018 är Arenaservice. Arenaservice på kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel och utveckling av fotbollsplaner, anläggningar, badplatser och motionsspår i Växjö kommun.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, delar varje år ut priset, efter att de anställda fått nominera arbetsplatser inom koncernen.

- Arenaservice har under de senaste åren arbetat aktivt med sitt värdegrundsarbete, vilket visar sig i deras service som skapar ett stort mervärde för invånare, företag och besökare. Det är även en modern arbetsplats som jobbar aktivt med hållbarhet – de är väl värda denna utmärkelse, säger Eva Johansson (C), ordförande i KSOP, kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

- Utöver värdegrundsarbetet har Arenaservice även arbetat intensivt med sitt processarbete. Medarbetarna har tillsammans skapat en effektiv arbetsplats som med arbetsglädje och samsyn ser sin del i helheten, säger Monica Skagne, kommunchef.

Motiveringen:

Medarbetarnas stolthet och arbetsglädje för arbetsuppgifterna, som innebär att ge service med mervärde till alla kommunens invånare, företag och besökare, utmärker årets bästa arbetsplats.
Arenaservice har de senaste åren utvecklats framgångsrikt med hjälp av ett värdegrundsintegrerat arbetssätt, där medarbetarna ser sin del i helheten. Att alla bidrar till gemensamma mål samt aktivt synliggör och jobbar med dessa på ett närvarande och ansvarstagande sätt i sin arbetsvardag är bakomliggande framgångsfaktorer.
Fossilbränslefritt, återanvändning och hållbar arbetsmiljö är ledord som kännetecknar denna moderna arbetsplats.

Arenaservice får nu 30 000 kronor att spendera på valfri aktivitet.

Om utmärkelsen

Årets arbetsplats utses i år för femte gången. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom organisationen och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

  • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat,
  • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling,
  • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
  • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

De nominerade i år var:

Arenaservice, Café Tufvan, Furutåvägen 9B, IM-arbetslag Teknikum, Projektkontoret på Arbete och välfärd, Staffansgårdens förskola, Vuxnas lärande, Värendsgårdens förskola/Förskolebussen och Växjölöftet vuxenutbildning.

Senast uppdaterad: 14 maj 2019