Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Blågröna förslag till budget presenterad

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2020. Prognoserna för kommande år visar på en försämring av kommunsektorns ekonomiska förutsättningar. Därför poängterar Blågröna att det behövs tydlig styrning, prioritering och ökade samordningsvinster. Budgeten har namnet Välfärden först.

Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige 11–12 juni.

Blågröna Växjös budgetberedning har bestått av Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen, Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden, Gunnar Nordmark (L), gruppledare för Liberalerna, Magnus P. Wåhlin (MP), Oliver Rosengren (M), Andreas Olsson (C), Ricardo Chavez (KD), Caroline Persson (L) och Tobias Adersjö (MP).

Här finns Blågrönas pressmeddelande som skickades efter presentation av budgetförslaget 28 maj. , 624 kB.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022