Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kraftsamlingen fortsätter på Araby

Idag presenterade Polisen sin lägesbild över utsatta områden i Sverige. För Växjö kommuns del står Araby kvar som ett sådant område.

Enligt Polisen har satsningen på Araby de senaste åren gett stora och mycket positiva resultat. Detta beror på att fler poliser rör sig i området, möjligheten till bevakning med kameror används och det nära och täta samarbetet med Växjö kommun samt flera organisationer och föreningar i området. Denna samverkan har enligt både Polisen och Växjö kommun gjort att insatserna förstärks.

- Det var väntat att Araby är kvar bland de utsatta områdena. Vi ser att de satsningar vi gemensamt gjort gett resultat, men detta är ett långsiktigt arbete och vi fortsätter kraftsamlingen. I majoritetens föreslagna budget för 2020 nämns bland annat förbättring av samordningen av fältverksamhet, mötesplatser, mobila team och trygghetsvandringar. Vi planerar nu också för en pilot av den så kallade Skottlandsmodellen i Araby och Lammhult, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Skottlandsmodellen bygger på ett strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Modellen syftar till att tidigt kunna erbjuda stöd till elever som behöver det.

Det är den nationella operativa avdelningen på Polisen som gör en bedömning av utsatta områden (baserat på flera olika modeller) i hela landet. Sammantaget kan man se att alla landets utsatta och särskilt utsatta områden har en positiv utveckling.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019