Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Malin Engström tillförordnad förvaltningschef på Tekniska förvaltningen

Det blir Malin Engström som går in som tillförordnad förvaltningschef på Tekniska förvaltningen efter Maria Sundell Isling. Malin arbetar idag som avdelningschef på Tekniska förvaltningen med ansvar för planeringsavdelningen. Malin Engström får uppdraget under ett år från augusti 2019 till augusti 2020.

- Det känns väldigt bra att vi hittat denna interna lösning. Malin har stor insyn och kunskap om Tekniska förvaltningens och kommunens uppdrag och arbete, och har drivit förändringar tidigare. Under året ges hon och förvaltningen möjlighet att fortsätta planerat utvecklingsarbete tillsammans med koncernledningen, säger Monica Skagne, kommunchef.

- Vi står inför utmaningar och genom att Malin som är väl införstådd med de olika frågorna, är vi rustade för att möta invånarnas behov på bästa sätt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i Tekniska förvaltningen.

Malin Engström ingår från och med augusti även i Växjö kommuns koncernledningsgrupp. Hon kommer fortsatt ha kvar ansvaret för planeringsavdelningen men tillsammans med sina kollegor hitta former för att fördela arbetsuppgifterna.

- Jag är övertygad om att de förändringar vi nu påbörjar inom förvaltningen på sikt kommer bli bra. Det är mycket jobb fram till dess och det gäller att se möjligheterna, säger Malin Engström.

I budgeten för Växjö kommun 2020 finns beslut om att konkurrensutsätta delar av Tekniska förvaltningen.

Senast uppdaterad: 14 juni 2019