Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun deltar i totalförsvarsövning 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvarsövningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. För Växjö kommuns del är syftet med att delta i övningen att kommunens samhällsviktiga verksamhet ska fungera så bra som möjligt även under krig och att arbetet bygger på en stark krisberedskap i samverkan med övriga aktörer.

I totalförsvarsövningen kommer aktörerna bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Aktörerna prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Samtliga kommuner kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020.

Senast uppdaterad: 11 december 2019