Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Samverkan för minskad brottslighet och ökad trygghet

Växjö lokalpolisområde och Växjö kommun har skrivit under en samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet och ökad trygghet inom kommunen. Överenskommelsen gäller från och med nu och fram till september 2023.

Bild på Jonas Eek och Anna Tenje som håller upp samverkansöverenskommelsen

Jonas Eek, lokalpolisområdeschef och Anna Tenje, kommunalråd

- Samverkansöverenskommelsen bidrar till att vi på kommunen och polisen har en samsyn om dagens lägesbild, dess orsaker och vilka åtgärder som ska vidtas. Vi måste ta ansvar och bekämpa brottsligheten tillsammans, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan innebär bland annat att kommunen och polisen gemensamt ska uppmärksamma brott och otrygghet samt planera insatser och åtgärder. Polisen och kommunen ska även göra en gemensam lägesbild minst en gång per år med tillhörande orsaksanalys och åtgärdsplan.

Överenskommelsen innebär att polisen och kommunen bland annat ska bidra med resurser som ska:

  • delta i strategiska Brå
  • delta i arbetet med att skapa en operativ lägesbild i operativa Brå
  • inrätta en utpekad resurs för kommunikation gällande brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
  • säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att kunna ta fram och analysera en lägesbild
  • delta i beredning av strategiska Brås möten

- Denna samverkan underlättar ett samlat grepp mot brottsligheten. Den underlättar också ett långsiktigt och hållbart arbete samtidigt som effektiviteten ökar genom att vi gör gemensamma eller kompletterande insatser, säger Jonas Eek, lokalpolisområdeschef Växjö.

Fakta Brå

Det finns dels strategiska Brå, dels operativa Brå. Strategiska Brå arbetar strategiskt med planering, utformning och uppföljning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Operativa Brå stärker det operativa brottsförebyggande arbetet samt skapar en lägesbild som är till underlag för konkreta brottsförebyggande åtgärder. Kommunen sammankallar det strategiska Brå och polisen det operativa.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019