Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt arbete för att motverka segregation

Sedan 2018 tilldelas Växjö kommun 10 661 000 kronor per år (2018–2020), från Tillväxtverket, för långsiktigt arbete för att motverka segregation. Nu är det klart att 2020 års medel ska användas för att förstärka insatser för kvinnor i utanförskap, barn och unga i skolan och samhället i stort.

Kommunstyrelsen har beslutat om fördelning av medel för 2020 för att motverka segregation, där medlet ska fördelas lika mellan utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och kommunstyrelsen. Det innebär att respektive nämnd får 3 553 666 kronor att använda för sitt långsiktiga arbete mot segregationen i kommunen.

- Med denna satsning kan vi fortsätta vårt arbete för att minska segregationen i Växjö kommun samt göra vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i hela kommunen ännu bättre. Vi får också möjlighet att ytterligare komplettera polisens arbete för att öka tryggheten i samhället och arbeta brottsförebyggande, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

De medel som fördelas till nämnderna ska gå specifikt till insatser som stärker arbetet för målgrupperna: kvinnor i utanförskap samt barn och unga. Det handlar om insatser för att höja skolresultatet bland utrikes födda samt insatser för att få fler kvinnor i utanförskap att komma i arbete eller studier.

Fakta om satsningen

32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar är idag en del av satsningen. Syftet är att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen. Tillväxtverket beslutar och betalar ut medel, men det samordnas av myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020