Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om delårsrapport för Växjö kommun och antagande av hållbarhetsprogram

15 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Mötet börjar klockan 14.00. På oktobers kommunfullmäktige behandlas bland annat följande ärenden:

  • Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2019 med helårsprognos
  • Antagande av Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030
  • Motion om att vegetarisk mat ska vara norm för politiker och tjänstepersoner - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), Johnny Werlöv (V)
  • Medborgarförslag om biologisk mångfald och livsmedelsförsörjning
  • Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet, minskat buller och försköning av vägsträcka mellan Fagrabäcksrondellen och rondellen vid SOS Alarm

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter).

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019