Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Idag börjar kommunens undersökning av vår service via telefon

Från och med idag kommer en del av de som ringer till vårt Kontaktcenter bli uppringda efter samtalet för att svara på frågor om servicen som gavs.

Frågorna kommer att handla om hur du upplever den hjälp och det bemötande du fick i din kontakt med kommunen.

Syftet med undersökningen är att Växjö kommun, med hjälp av invånare och andra som ringer in, få ett kvitto på hur kommunens service upplevs. På så sätt kan Kontaktcenter, tillsammans med ansvariga tjänstepersoner på förvaltningar och bolag, snabbt agera på dessa synpunkter.

Du som ringer in får, innan samtalet med Kontaktcenter, information om att du kan komma att bli uppringd. Du kan välja att inte delta i undersökningen genom att inte svara på den uppringning som eventuellt sker efter ditt samtal med oss.

Efter uppringningen kommer alla personuppgifter rensas i enlighet med de rutiner som är uppsatta kring behandling av personuppgifter i telefonin.

Undersökningen kommer att hålla på tills vidare, det finns inget slutdatum satt idag.

Vid långa kötider

Vårt Kontaktcenter använder sig numera även av så kallad "Callback". Det innebär att när du som ringer in väntat i sex minuter, kan du istället välja att bli uppringd av oss när det är din tur i kön. Alla personuppgifter rensas efter samtalet i enlighet med de rutiner som är uppsatta kring behandling av personuppgifter i telefonin.

Inspelningar för bättre service

Under vissa perioder spelar Kontaktcenter in samtalen som kommer in. Anledningen är att kommunvägledarna ska kunna ge ännu bättre service till invånarna i framtiden genom att lyssna på samtalen. Ditt samtal påverkas inte av inspelningen. Du som ringer in får innan samtalet information om att samtalet kommer att spelas in. Du kan då meddela om du inte önskar delta och samtalet spelas då inte in. Inspelningarna kommer att behandlas som en personuppgift och rensas i enlighet med de rutiner som är uppsatta kring behandling av personuppgifter i telefonin.

Senast uppdaterad: 18 november 2019